De geneeskunde doet al heel lang een beroep op de natuur om mensen te behandelen. De biodiversiteit is een belangrijke bron voor oude en nieuwe medicijnen.  

Het klinkt tegenstrijdig, maar als we die medicijnen op de verkeerde manier gebruiken, beschadigen we de biodiversiteit. Het is dus belangrijk voor de biodiversiteit dat we medicijnen op de juiste manier gebruiken. 

 

 

  %counter_11% mensen willen al correcter medicijnen gebruiken 

Verminder jij ook jouw impact op de biodiversiteit en de ecosystemen? Elke actie telt, hoe klein die ook is.

Wat kan je doen?

Om voor de biodiversiteit te zorgen, kan je juist omgaan met medicijnen: 

  1.  Ik breng vervallen of ongebruikte medicijnen terug naar de apotheek. Ik gooi ze niet in de vuilnisbak, het toilet of de natuur.

    Zo beperk ik de bodem-, water- en luchtvervuiling door geen afval te storten of te verbranden. Wanneer medicijnen in het huishoudelijk afval verdwijnen, kan dit een gevaar vormen voor de volksgezondheid en de biodiversiteit. .

  2.  Ik neem alleen antibiotica wanneer het voorgeschreven wordt door mijn huisarts en ik houd me aan de dosering.

    Zie de campagne “praat over antibiotica”.

  3. Ik overtuig anderen ervan mijn voorbeeld te volgen.

    Ik vind heel wat handige tips op www.1001voorbiodiversiteit.be. www.1001voorbiodiversiteit.be 

Figure left Figure right