Help biodiversiteit een handje en gebruik elektronische toestellen en smartphones bewust.

Wereldwijd kopen consumenten gemiddeld om de 2 tot 3 jaar een nieuwe telefoon. De lijst met mineralen die daarvoor nodig zijn, is lang: nikkel, goud, aluminium, coltan, koper, kobalt, tin, wolfraam, tantalium, enzovoort. De mijnbouw die daarvoor nodig is, bedreigt de habitats van heel wat dieren, zoals die van de gorilla's in Afrika. Elektronische toestellen die niet gerecycleerd worden, kunnen op het stort eindigen in een ander continent. Sommige onderdelen worden verbrand, waardoor vervuilende stoffen vrijkomen in de lucht en toxische producten (lood, arsenicum, cadmium) langzaam in de bodem en het water infiltreren. 

 %counter_14% mensen willen al bewuster elektronishe toestellen en smartphones gebruiken

Verminder jij ook jouw impact op de biodiversiteit en de ecosystemen? Elke actie telt, hoe klein die ook is.

Bird

Wat kan je doen?

Ik ga bewust om met huishoudtoestellen en smartphones en ik bekijk wat ik kan doen voor de biodiversiteit: 

 1. Ik koop alleen de elektronische toestellen (telefoon, computer, tablet …) die ik echt nodig heb. Ik koop tweedehands of kies voor een duurzaam merk dat aandacht heeft voor de impact op de biodiversiteit. 

  Zo beperk ik de vervuiling veroorzaakt door de ontginning van de mineralen. Op deze manier draag ik mijn steentje bij aan het behoud van de ecosystemen in de Andes. 

 2. Ik houd mijn elektronische toestellen zo lang mogelijk en laat ze herstellen voor ik nieuwe koop.

  Zo beperk ik de ontbossing en de afbraak van de natuurlijke habitats veroorzaakt door de ontginning van de mineralen. Op deze manier zorg ik er mee voor dat de gorilla niet verdwijnt uit de tropische bossen.

 3. Ik geef een tweede leven aan mijn elektronische accessoires als ik ze niet meer nodig heb, bijvoorbeeld door ze in te leveren bij een inzamelpunt.

  Zo beperk ik de vervuiling als gevolg van het weggooien van mijn elektronische toestellen. Op deze manier zorg ik er mee voor dat de onderwaterwereld voor de kust van Ghana bewaard blijft. Het grootste deel van ons elektronisch afval komt namelijk daar terecht. 

 4. Ik kies voor een milieuvriendelijke zoekmotor.

  Zo beperk ik de uitstoot van broeikasgassen en mijn impact op de klimaatopwarming. Op deze manier zorg ik er mee voor dat koraal en clownvissen niet uit de zee verdwijnen.

 5. Ik overtuig anderen ervan mijn voorbeeld te volgen.

  Ik vind heel wat handige tips op www.1001voorbiodiversiteit.be 

Figure left Figure right