Zeevruchten - Middelbaar onderwijs

Voeding
Zeevruchten
middelbare onderwijs

1.Inleiding

Drie keer per dag (of vaker!) kiezen we wat er op ons bord belandt. Deze keuze is niet zonder gevolgen voor het milieu. Niet-duurzame voedselsystemen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het biodiversiteitsverlies. Het is dan ook van belang goed geïnformeerde en bewuste keuzes te maken. Welke rol kan educatie hierbij spelen?   

Onderwijs speelt een belangrijke rol op vlak van milieueducatie. Met deze pedagogische fiches gemaakt in samenwerking met GoodPlanet Belgium, willen we leerlingen de middelen geven om de wereld om hen heen te begrijpen en vorm te geven. We willen hen –samen met jou– motiveren om positieve actie te ondernemen voor hun omgeving. 

Voel je vrij om met deze reeks activiteiten aan de slag te gaan: je kan ze uitproberen, inkorten, de leerlingen zelf laten oefenen of werken, oefeningen bedenken of toevoegen, enzovoort. 

We wensen jou en je leerlingen veel boeiende leermomenten met deze fiches! 

 

2.  Achtergrondinformatie

Aquacultuur en visserij zijn onontbeerlijke activiteiten op het vlak van voedselzekerheid en economische zekerheid. In beide sectoren, die sinds de jaren vijftig een enorme groei gekend hebben, gaat het over zeer veel jobs. Ondanks deze groei en de toename van het aantal vissersboten wordt er vandaag niet meer zoveel vis gevangen als in de jaren negentig. Dat is te wijten aan een vermindering van de hoeveelheid vis in de oceanen. En hoe minder vis in de oceanen, hoe minder vis in de netten. Aquacultuur neemt wereldwijd wel nog toe (maar veel trager dan vroeger), vooral voor het kweken van wieren en schelpdieren zoals mosselen. 

Aquacultuur en visserij hebben directe en indirecte negatieve gevolgen op de mariene ecosystemen. Denk maar aan visserijmethoden die de zeebodem vernietigen, vervuiling van aquacultuurbekkens of het verstoren van de voedselketens door bv. één vissoort weg te nemen. 

 

3. Wat gaan mijn leerlingen leren?

  • De negatieve gevolgen van aquacultuur en visserij voor de biodiversiteit en de ecosystemen. Mogelijke oplossingen voor de consumptie van vis en andere zeeproducten.  

  • De impact van het verlies van soorten op de biodiversiteit en op ecosystemen 

Figure left Figure right