Introductie Biodiversiteit

Introductie

Inleiding

Welkom in het educatief gedeelte voor leerkrachten van Planeet Biodiversiteit! 

WWF, GoodPlanet en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu werken samen aan dit platform om hulpmiddelen aan te reiken om jongeren bewust te maken van de impact van onze consumptiepatronen op biodiversiteit.  

Op dit platform kan je de volgende elementen vinden: 

•    Een leuke en informatieve test als inleiding op het onderwerp. Deze vind je via deze link.
•   Informatie over biodiversiteit, het belang ervan en de bedreigingen waarmee zij wordt geconfronteerd.
•    Infofiches over de verschillende thema's van de quiz (mobiliteit & toerisme, elektronica, voedsel, verpakkingen), met een eerste focus op de impact van voedsel op de biodiversiteit
•    Leermiddelen ter ondersteuning van leerkrachten
•    Tips & tricks om actie te ondernemen 

Op het platform vind je verschillende modules over het thema voeding. Later zullen andere onderwerpen uitgewerkt worden. Bij elke module vind je een infofiche die je kan lezen om meer achtergrondkennis te verwerven over het onderwerp. Je kan kiezen om deze helemaal te lezen of enkel een stukje. Je kan je oriënteren via de inhoudstabel en er is ook een samenvatting van de fiche in de vorm van een infografiek. Daarnaast kan je er educatief materiaal en activiteiten vinden om in de klas te doen.   

Figure left Figure right